Vi har flyttat!
Från och med nu hittar du oss på

www.equmeniakyrkanfristad.se